Kits

                                                            器彩繪教學.拼布教學.台北拼布教室.台北彩繪教室.俄羅斯彩繪.黑田油彩.仁保喜惠子.森初子證書班.英國刺繡'日本普及協會彩繪證書班.拼布證書.拼布機縫證書班.

 $  1000

        

 

$ 1200

 

 

$ 1800

 

$ 700

   

$ 1500

 

$ 700

               

 

$ 580

 

 

 

 

 

                          

 

* 歡迎訂製專線 *

八色屋 拼布 彩繪

台北縣五股鄉成泰路二段112號

TEL: (02)22916767  FAX:(02)22913930

http://www.e-colors.idv.tw 

e-mail: ecolors.ruby@msa.hinet.net

 Copyright(c)2003 e-colors quilt .All right reserved